• Học phần quản trị kinh doanh quốc tế nhằm giới thiệu cho sinh viên những khái niệm cơ bản về toàn cầu hóa và tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế hiện nay trên thế giới. Từ đó nhấn mạnh đến những thách thức mà các công ty đa quốc gia phải đối mặt khi tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế; đó chính là sự đa dạng của môi trường hoạt động với những yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, pháp luật và tài chính rất khác nhau ở những quốc gia khác nhau. Sau khi nghiên cứu môi trường hoạt động quốc tế và xác định thị trường mục tiêu, sinh viên sẽ tiếp cận với các phương thức xâm nhập thị trường và các phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế nhằm chiếm lĩnh những thị trường mục tiêu này. Trong quá trình học, sinh viên sẽ trao đổi và thảo luận, đồng thời giải quyết vấn đề theo tình huống.
  • Marketing Du lịch là học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về marketing và marketing du lịch, ảnh hưởng của marketing du lịch trong doanh nghiệp, xu hướng của marketing du lịch trong xu thế toàn cầu hóa, môi trường và thông tin về marketing. Nắm được kiến thức học phần sinh viên có thể phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị hàng hóa trên thị trường du lịch, phân tích các đặc tính và hành vi của khách du lịch. Học phần còn giúp cho người học nắm bắt được 4 phối thức trong hoạch định, tổ chức và thực hiện một chiến lược marketing hỗn hợp (Marketing Mix): chiến lược phát triển sản phẩm (Product), chiến lược định giá sản phẩm (Price), chiến lược phân phối (Place), chiến lược truyền thông cổ động (Promotion). Trong quá trình học, sinh viên sẽ trao đổi và thảo luận, đồng thời giải quyết vấn đề theo tình huống.
  • Khoá học này cung cấp cho Sinh viên những kiến thức căn bản và kỹ năng cần thiết trong việc thực hiện các nghiệp vụ trong kinh doanh ngoại thương. Rèn luyện kỹ năng thu nhập thông tin kinh tế trên internet, so sánh, tính toán, thuyết trình tại lớp, kỹ năng trình bày văn bản qua bài tập thu hoạch cá nhân và thu hoạch nhóm. Rèn luyện Sinh viên biết cách vận dụng thành thạo và hợp lý những tình huống trong thực tế để lựa chọn các phương thức giao dịch, cách thức thực hiện hợp đồng sao cho đảm bảo an toàn và hiệu quả.

  • Môn học này giới thiệu những khái niệm cơ bản về hoạt động marketing, các quan điểm marketing hiện đại, phân loại khách hàng để tìm ra thị trường mục tiêu của mình, tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong từng thị trường. - Môn học sẽ cung cấp cho Sinh viên những kiến thức cơ bản về chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối và hoạt động tuyên truyền cổ động để thỏa mãn tốt nhu cầu người tiêu dùng.

  • Môn học này giới thiệu những nguyên tắc cơ bản của Quan hệ công chúng (Public Relations – PR). Mục đích là cung cấp những kiến thức nền tảng về PR mà từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn. Hiểu rõ PR sẽ được đặt ở vị trí nào trong mối quan hệ liên quan với các lĩnh vực nghiên cứu và nghề nghiệp khác. Hiểu rõ những nguyên tắc và lí thuyết nền tảng của PR và tìm hiểu xem chúng đã được phát triển như thế nào. Hiểu rõ tầm quan trọng của truyền thông trong hoạt động PR, những kỹ năng cơ bản cần thiết khi giao tiếp với giới truyền thông. Hiểu rõ tầm quan trọng của quản trị khủng hoảng và tổ chức sự kiện trong tổ chức.
  • HƯỚNG DẪN THỰC TẬP BẬC CAO ĐẲNG 2012. Sinh viên làm theo đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.