• Nội dung môn học này bao gồm: ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian vectơ.

  • Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán, nó cung cấp các phương pháp giải cho những bài toán trong thực tế mà không có lời giải chính xác. Môn học này là cầu nối giữa toán học lý thuyết và các ứng dụng của nó trong thực tế. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp tính, bao gồm sai số, giải gần đúng phương trình, giải hệ phương trình đại số tuyến tính, nội suy, phương pháp bình phương bé nhất, tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định.
  • Môn học này cung cấp các kiến thức về hàm số 1 biến số như giới hạn, sự liên tục, đạo hàm, tích phân; chuỗi, phương trình vi phân.
  • Môn học này bao gôm 2 phần: xác suất và thống kê.