• Đồ án là tổng hợp một cách có hệ thống những kiến thức đã học của môn học Thiết kế Cầu để thiết kế cụ thể các phương án tuyến. Nắm được trình tự cơ bản các bước thiết kế Cầu. Rèn luyện kỹ năng tính toán chính xác và cách thể hiện bản vẽ, tác phong làm việc cẩn thận, nghiêm túc của một cán bộ kỹ thuật
 • Cung cấp cho SV khái niệm cơ bản về cách xây dựng bản vẽ xây dựng, cấu tạo các công trình dân dụng,...
 • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên:
  • Những khái niệm cơ bản về công trình nhân tạo trên đường
  • Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và thi công cầu
  • Nguyên lý cấu tạo chung công trình cầu
  • Cấu tạo cầu bản BTCT.
  • Cấu tạo cầu dầm đơn giản BTCT thường.
  • Cấu tạo mố, trụ cầu.

 • Môn học cung cấp cho SV các kỹ thuật và công nghệ thi công công trình cầu, công tác tổ chức quản lý xây dựng công trình cầu.
 • Cung cấp cho người học kiến thức sử dụng chương trình SAP để phân tích và tính toán kết cấu.

 • Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên hiểu được cấu trúc và tính chất cơ lý hóa của một số loại vật liệu xây dựng, công nghệ chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu xấy dựng trong xây dựng công trình, đồng thời hiểu được yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến: đá thiên nhiên, gốm xây dựng, kim loại, kính, chất kết dính vô cơ, vữa, bê tông nặng dùng xi măng, silicát, gỗ…
 • Học phần “Triển khai bản vẽ xây dựng” trang bị cho sinh viên các kiến thức thức cơ bản về nguồn gốc thành tạo và tính chất của đất đá thường được dùng trong xây dựng công trình, sự hình thành nước dưới đất và ảnh hưởng của nó đến vệc xây dựng công trình, những hiện tượng địa chất hiện đại liên quan đến việc xây dựng công trình, các phương pháp khảo sát Triển khai bản vẽ xây dựng khi xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông từ đó có thể đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xẩy ra trong xây dựng các công trình liên quan.
 • Mố trụ cầu là môn học chuyên môn được học sau khi học xong môn các môn Nền móng, Kết cấu bê tông cốt thép, Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu, Cơ lý thuyết. Kiến thức môn học phục vụ cho học phần Thiết kế cầu và Thi công cầu. Vị trí của học phần trong cây công việc: Môn Mố trụ cầu là môn học phục vụ cho việc tính toán và thiết kế cầu.