• Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông, đồng thời thực hành tốt các bài thí nghiệm xác định các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông.

 • Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về các chỉ tiêu cơ - lý của vật liệu xây dựng, đồng thời thực hành tốt các bài thí nghiệm về xác định các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu xây dựng như: đá thiên nhiên, gạch xây dựng, cát, đá dăm tiêu chuẩn, cấp phối đá dăm, xi măng, bi tum, ...
 • Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về một số phần mềm phục vụ cho tự động hoá thiết kế đường.

 • Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên hiểu được cấu trúc và tính chất cơ lý hóa của một số loại vật liệu xây dựng, công nghệ chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu xấy dựng trong xấy dựng công trình, đồng thời hiểu được yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến: đá thiên nhiên, gốm xây dựng, kim loại, kính, chất kết dính vô cơ, vữa, bê tông nặng dùng xi măng, silicát, gỗ, bê tông asphal…

 • Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác quản lý, đánh giá, sửa chữa và khai thác có hiệu quả các tuyến đường ôtô và đường thành phố nhằm tiết kiệm chi phí khai thác, hạn chế tai nạn giao thông có thể xảy ra. Các kiến thức về khai thác, kiểm tra, bảo quản, tu sửa và gia cố cầu; kiểm định thử tải công trình cầu.

 • Cung cấp những kiến thức cơ bản về sông ngòi, lƣu vực, quá trình hình thành dòng chảy và trên cơ sở đó ứng dụng các đặc trƣng thủy văn phục vụ cho tính toán thiết kế các công trình thủy lợi, giao thông và xây dựng dân dụng.
 • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản để:
  • Vạch được tuyến đường mới trong các trường hợp địa hình khác nhau.
  • Xác định các yếu tố kỹ thuật của tuyến.
  • Hoàn thành hồ sơ trong bước chuẩn bị đầu tư.
  • Hiểu được một số quy định cơ bản trong tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thiết kế đường ôtô.