• Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác quản lý, đánh giá, sửa chữa và khai thác có hiệu quả các tuyến đường ôtô và đường thành phố nhằm tiết kiệm chi phí khai thác, hạn chế tai nạn giao thông có thể xảy ra. Các kiến thức về khai thác, kiểm tra, bảo quản, tu sửa và gia cố cầu; kiểm định thử tải công trình cầu.
  • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản để: Vạch được tuyến đường mới trong các trường hợp địa hình khác nhau, ác định các yếu tố kỹ thuật của tuyến, hoàn thành hồ sơ trong bước chuẩn bị đầu tư, hiểu được một số quy định cơ bản trong tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thiết kế đường ô tô.
  • Học phần Đồ án thiết kế đường ô tô 1 giới thiệu các kiến thức cơ bản để có thể vạch được tuyến đường mới trong các trường hợp địa hình khác nhau, xác định các yếu tố kỹ thuật của tuyến, tính toán các công trình trên đường và hoàn thành hồ sơ trong bước chuẩn bị đầu tư. Các kiến thức về một số quy định cơ bản trong tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thiết kế đường ô tô hiện hành.
  • Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên hiểu được cấu trúc và tính chất cơ lý hóa của một số loại vật liệu xây dựng, công nghệ chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu xây dựng trong xây dựng công trình đường, đồng thời hiểu được yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến. Đồng thời, thực hành tốt được các thí nghiệm về vật liệu xây dựng đường: Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn, chỉ số CBR, thí nghiệm nhựa đường: phân loại, các chỉ tiêu: độ kim lún, nhiệt độ hóa mềm, khối lượng riêng, tỷ trọng…, thí nghiệm bê tông nhựa: phân loại, thiết kế thành phần cấp phối, các chỉ tiêu: khối lượng thể tích, khối lượng riêng, độ rỗng, độ chặt…, các thí nghiệm hiện trường đánh giá chất lượng đường: độ chặt, độ bằng phẳng, độ nhám và cường độ…
  • Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên hiểu được cấu trúc và tính chất cơ lý hóa của một số loại vật liệu xây dựng, công nghệ chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu xây dựng trong xây dựng công trình, đồng thời hiểu được yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến: đá thiên nhiên, gốm xây dựng, kim loại, kính, chất kết dính vô cơ, vữa, bê tông nặng dùng xi măng, silicát, gỗ, bê tông asphal…
  • Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về một số phần mềm phục vụ cho tự động hoá thiết kế cầu đường.
  • Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về các chỉ tiêu cơ - lý của vật liệu xây dựng, đồng thời thực hành tốt các bài thí nghiệm về xác định các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu xây dựng như: đá thiên nhiên, gạch xây dựng, cát, đá dăm tiêu chuẩn, cấp phối đá dăm, xi măng, bi tum...