• - Kết cấu thép 1 nhằm giới thiệu các loại vật liệu bằng thép và sự làm việc của kết cấu thép trong XD.
  - Kiến thức môn học Kết cấu thép 1 phục vụ cho việc tính toán và thiết kế những liên kết đơn giản bằng thép như: liên kết hàn, liên kết bulông cho các cấu kiện chịu uốn, chịu nén và các mắt của giàn thép.
 • Sau khi học xong môn học này, sinh viên đạt được kiến thức và kỹ năng như sau: - Hiểu được cấu tạo khung nhà công nghiệp bằng thép với các chi tiết liên kết cột, dầm, dàn vì kèo, hệ giằng. - Biết được cách xác định các loại tải trọng tác dụng lên khung ngang nhà bao gồm tĩnh tải, hoạt tải mái, hoạt tải do cầu trục, hoạt tải do gió. - Nắm vững được cách tính toán hệ khung nhà công nghiệp bao gồm thiết kế cột trên, cột dưới, thiết kế dầm mái, thiết kế dàn vì kèo mái, thiết kế các chi tiết liên kết dầm gối lên cột, vai cột, chân cột, bố trí hệ giằng dọc khung.
 • Đồ án Kết cấu thép 2 phục vụ cho việc tính toán và thiết kế hoàn chỉnh phần thân một nhà công nghiệp 1 tầng bằng thép.

 • Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên hiểu được cấu trúc và tính chất cơ lý hóa của một số loại vật liệu xây dựng, công nghệ chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu xấy dựng trong xấy dựng công trình, đồng thời hiểu được yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến: đá thiên nhiên, gốm xây dựng, kim loại, kính, chất kết dính vô cơ, vữa, bê tông nặng dùng xi măng, silicát, gỗ…

 • Môn học này nhằm giới thiệu và hướng dẩn những lệnh vẽ cơ bản, mặc khác quan trọng hơn nó làm cho người học vận dụng được các tiêu chuẩn, qui phạm về việc thiết lập hoặc đọc các bản vẽ kỹ thuật. Ngoài ra nó luyện cách dùng các lệnh vẽ một cách thành thạo, luyện kỹ năng vẽ, tính chính xác, tỉ mỉ và cả trình độ thẫm mỹ cho người học, góp phần nâng cao từng bước năng suất vẽ và chất lượng của bản vẽ.

 • Môn học này nhằm giới thiệu những khái niệm cơ bản về tiên lượng, định mức dự toán xây dựng cơ bản và đơn giá xây dựng cơ bản. Sinh viên sẽ được hướng dẫn cách tính tiên lượng của từng loại công tác khác nhau trong công trình xây dựng, cách tính nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công của các công tác cụ thể hoặc cho toàn bộ công trình...
 • Trang bị cho SV: thực chất về gỗ, thép dùng trong xây dựng; các loại cường độ của thép và gỗ; cách tính toán các cấu kiện cơ bản bằng thép theo trạng thái giới hạn thứ nhất, bao gồm các cấu kiện: chịu uốn, chịu nén (đúng tâm và lệch tâm) và cấu kiện chịu kéo (đúng tâm và lệch tâm); đặc điểm tính toán, cấu tạo các liên kết bằng thép.
 • Môn học này nhằm giới thiệu những khái niệm cơ bản về tiên lượng, định mức dự toán xây dựng cơ bản và đơn giá xây dựng cơ bản; hướng dẫn cách tính tiên lượng của từng loại công tác khác nhau trong công trình xây dựng, cách tính nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công của các công tác cụ thể hoặc cho toàn bộ công trình; hướng dẫn cách lập đơn giá xây dựng công trình, đơn giá địa phương, đơn giá dự thầu và các loại đơn giá khác có trong xây dựng...

 • Môn học này nhằm trang bị cho SV:

  • Thực chất về bê tông cốt thép.
  • Các loại cường độ của bê tông và cốt thép, biến dạng của bê tông, lực dính và sự làm việc chung giữa bê tông và cốt thép.
  • Nguyên lý tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo các trạng thái giới hạn.
  • Nguyên lý cấu tạo kết cấu BTCT theo TCVN 356-2005.
  • Cách tính toán các cấu kiện cơ bản bằng BTCT theo trạng thái giới hạn thứ nhất, bao gồm các cấu kiện: chịu uốn, chịu nén (đúng tâm và lệch tâm), cấu kiện chịu kéo (đúng tâm và lệch tâm) và cấu kiện chịu xoắn.
  • Đặc điểm làm việc, cách tính toán và cấu tạo các kết cấu sàn phẳng bằng BTCT.