• - Môn học này nhằm giới thiệu cấu tạo các bộ phận kết cấu nhà công nghiệp một tầng có cầu trục.
  - Sinh viên sẽ được hướng dẫn tính toán hệ khung nhà công nghiệp 1 tầng bao gồm thiết kế cột trên, cột dưới, thiết kế dầm mái, thiết kế dàn vì kèo mái, thiết kế các chi tiết liên kết dầm gối lên cột, vai cột, chân cột, bố trí hệ giằng dọc khung
 • - Môn học này nhằm giới thiệu cấu tạo các bộ phận kết cấu nhà công nghiệp một tầng có cầu trục.
  - Sinh viên sẽ được hướng dẫn tính toán hệ khung nhà công nghiệp 1 tầng bao gồm thiết kế cột trên, cột dưới, thiết kế dầm mái, thiết kế dàn vì kèo mái, thiết kế các chi tiết liên kết dầm gối lên cột, vai cột, chân cột, bố trí hệ giằng dọc khung
  - Kiến thức môn học Kết cấu thép 2 phục vụ cho việc tính toán và thiết kế các loại kết cấu đặc biệt bằng thép. Bao gồm: Khung nhà công nghiệp. Phân tích các loại kết cấu phức tạp sẽ giúp cho sinh viên những kỹ năng ban đầu để nghiên cứu chuyên sâu và biết cách cấu tạo, liên kết trong những trường hợp phức tạp
 • - Môn học này nhằm giới thiệu những khái niệm cơ bản về tiên lượng, định mức dự toán xây dựng cơ bản và đơn giá xây dựng cơ bản.
  - Sinh viên sẽ được hướng dẫn cách tính tiên lượng của từng loại công tác khác nhau trong công trình xây dựng, cách tính nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công của các công tác cụ thể hoặc cho toàn bộ công trình
  - Hướng dẫn cách lập đơn giá xây dựng công trình, đơn giá địa phương, đơn giá dự thầu và các loại đơn giá khác có trong xây dựng.
  - Bên cạnh đó sinh viên được làm quen và sử dụng các loại định mức, đơn giá xây dựng cơ bản đang hiện hành, các nghị định, thông tư liên quan tới việc lập dự toán.
 • - Môn học này nhằm giới thiệu các loại vật liệu bằng thép và sự làm việc của kết cấu thép trong XD.
  - Kiến thức môn học Kết cấu thép 1 phục vụ cho việc tính toán và thiết kế những liên kết đơn giản bằng thép như: liên kết hàn, liên kết bulông cho các cấu kiện chịu uốn, chịu nén và các mắt của giàn thép.
  - Sinh viên sẽ được hướng dẫn cấu tạo và cách tính toán các loại liên kết hàn, bulông, đinh tán và phương pháp tính toán các loại liên kết đó.
  - Hướng dẫn sinh viên phương pháp thiết kế giàn thép và cách tính toán các nút giàn.
 • - Môn học này nhằm giới thiệu các cách cơ bản để sử dụng định mức dự toán xây dựng cơ bản và đơn giá xây dựng cơ bản phù hợp với các tiên lượng của công trình .
  - Sinh viên sẽ được hướng dẫn các cách nhập các công tác khác nhau của định mức trong công trình xây dựng, cách nhập tiên lượng cho các công tác của công trình
  - Hướng dẫn cách khai báo các hệ số của công trình, khai báo đơn giá địa phương, đơn giá dự thầu cho công trình xây dựng, và cách nhập giá vật liệu cho công trình.
  - Bên cạnh đó sinh viên được làm quen và sử dụng các loại định mức, đơn giá xây dựng cơ bản đang hiện hành, các nghị định, thông tư liên quan tới việc lập dự toán.