• Học phần KTTC 1 và đồ án môn học giới thiệu các khái niệm, các công tác cơ bản về thi công công trình xây dựng như: thi công đất, các thiết bị phục vụ thi công đất; các công tác và thiết bị cần chuẩn bị để phục vụ cho việc thi công các công tác chính và quan trọng; các công tác và thiết bị phục vụ thi công cọc, ván cừ; các công tác và thiết bị phục vụ thi công BTCT toàn khối: công tác coppha, cốt thép, đúc bê tông. Song song với các nội dung lý thuyết, sinh viên được giao nhiệm vụ và hướng thực hiện đồ án môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng tính toán thiết kế biện pháp thi công phần ngầm và phần thân công trình xây dựng dân dụng như thiết kế biện pháp thi công cọc, cừ, chống vách hố đào, thi công đào đât hố móng, thi bê tông cốt thép công móng, thiết kế ván khuôn cột, dầm, sàn và cầu thang cho phần thân công trình.
  • Học phần Cấp thoát nước cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về HTCTN đô thị, HTCTN cho công trình. Các phương pháp lựa chọn sơ đồ, phương pháp vạch tuyến THCTN. Phương pháp tính toán thiết kế HTCTN cho thành phố, khu đô thị, khu dân cư, cho công trường xây dựng và tính toán thiết kế HTCTN cho một công trình dân dụng và công nghiệp
  • Môn học Trắc địa nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình dạng, kích thước trái đất, các phép chiếu và phương pháp biểu diễn mặt đất lên bản đồ, phép chiếu UTM hệ tọa độ và độ cao VN-2000, các phương pháp sử dụng bản đồ. Môn học này trang bị cho sinh viên các phương pháp và kỹ năng đo đạc các yếu tố cơ bản, phương pháp tính toán xử lí số liệu đo đạc. Ứng dụng các kiến thức trắc địa để đo vẽ bản đồ địa hình, đo vẽ mặt cắt địa hình, đo đạc bố trí công trình, đo quang trắc biến dạng và lún công trình.
  • Học phần Tổ chức thi công trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về thiết kế tổ chức xây dựng, các bước thiết kế và phân loại thiết kế trong xây dựng cơ bản. Hiểu biết các mô hình và phương pháp khác nhau về lập các mô hình tiến độ thi công. Hiểu biết các phương pháp tổ chức thi công xây dựng, các phương pháp lập kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công công trình đơn vị. Hiểu biết được phương pháp thiết kế tổng bình đồ công truờng và cung ứng vật tư thiết bị, thiết kế điện nước công trình để triển khai một và nhiều dự án về mặt tổ chức từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Đồ án tổ chức thi công nhằm giúp sinh viên tổng hợp lại những kiến thức lý thuyết đã học, áp dụng để thực hành, từng bước làm quen với công việc lập kế hoạch thi công. tổ chức, quản lý, điều hành thi công một công trình xây dựng Dân dụng - Công nghiệp cụ thể dựa trên các số liệu của một công trình thực.
  • Học phần Thủy lực – cấp thoát nước nhằm trang bị cho sinh viên các quy luật cơ bản về cân bằng và chuyển động của chất lỏng đồng thời hiểu biết các kiến thức cơ bản về khái niệm, phân loại và cấu tạo của hệ thống cấp thoát nước bên ngoài và bên trong công trình. Hiểu được các công tác qui hoạch, phương pháp tính toán thiết kế mạng lưới cấp thoát nước cho khu vực dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, cho công trường xây dựng cùng các giải pháp xử lý nước cấp, nước thải. Hiểu được các phương pháp thiết lập sơ đồ và tính toán thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình