• Môn học thiết kế và thi công cống cung cấp cho người học phương pháp cơ bản về phân loại, đặc điểm các loại cống, thiết kế cấu tạo và kết cấu của cống các loại, tính toán và gia cố hạ lưu cống, biện pháp kỹ thuật thi công và sữa chữa cống các loại
 • Môn học Thuỷ văn công trình cung cấp cho người học phương pháp cơ bản về thu thập, đo đạc và phân tích tính toán các yếu tố lượng mưa, khí tượng thuỷ văn, lưu lượng và mực nước tính toán để thiết kế khẩu độ thoát nước công trình cầu, cống, cao độ nền đường và các công trình giao thông khác.
 • Anh văn chuyên ngành Xây dựng giúp cho sinh viên hiểu được một số thuật ngữ chuyên ngành Xây dựng giúp các em có thể tìm kiếm và đọc hiểu tài liệu, sách viết bằng tiếng Anh. Điều này nhằm hỗ trợ cho việc học tập và công tác sau này của sinh viên.

 • Nội dung của học phần này là bao gồm toàn bộ nội dung và trình tự thiết kế kỹ thuật thi công và tổ chức thi công (Từ các công tác chuẩn bị thi công đến công tác hoàn thiện) để thi công một đoạn kết cấu áo đường với các số liệu cho sẳn bao gồm: chiều dài tuyến, các lớp kết cấu áo đường với bề dày của mỗi lớp... Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền

 • Đồ án là tổng hợp một cách có hệ thống những kiến thức đã học của môn học Thiết kế đường để thiết kế cụ thể các phương án tuyến về bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, các công trình thoát nước trên tuyến, tính toán khối lượng đất đào đắp, xác định các chỉ tiêu vận doanh khai thác để so sánh chọn phương án tuyến hợp lý. Nắm được trình tự cơ bản các bước thiết kế đường. Rèn luyện kỹ năng tính toán chính xác và cách thể hiện bản vẽ, tác phong làm việc cẩn thận, nghiêm túc của một cán bộ kỹ thuật.
 • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản để:
  • Vạch được tuyến đường mới trong các trường hợp địa hình khác nhau.
  • Xác định các yếu tố kỹ thuật của tuyến.
  • Tính toán các công trình trên đường.
  • Hoàn thành hồ sơ trong buớc chuẩn bị đầu tư.
  • Hiểu được một số quy định cơ bản trong tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thiết kế đường ôtô.

 • Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích tính chất chịu lực của các thanh biến dạng đàn hồi và kỹ năng xác định nội lực, chuyển vị, biến dạng trong các hệ chịu tác dụng của các nguyên nhân thường gặp trong thực tế: tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, sự chuyển vị cưỡng bức của các gối tựa.
 • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên:
  • Giới thiệu cho SV tên và giới thiệu ứng dụng phần mềm
  • Phương pháp sử dụng và cách xử lý các lổi thường xảy ra trong phần mềm
  • Phương pháp thành lập bản vẽ
  • Giới thiệu các lệnh vẽ cơ bản và hiệu chỉnh các đối tượng
  • Phương pháp hoàn thiện bản vẽ
  • Tiếp xúc với các bản vẽ thực tế và thực hành để kiểm tra đối chiếu
 • Phần xây dựng đường cung cấp cho sinh viên:
  • Nắm được tình hình chung, đặc điểm, một số khái niệm cơ bản trong công tác thi công xây dựng nền đường ở nước ta hiện nay.
  • Nắm được nguyên tắc chọn máy, sử dụng các loại máy thi công nền đường và các biện pháp kỹ thuật thi công nền đường trong các trường hợp thông thường và các trường hợp đặc biệt.
  • Nắm được các giai đoạn kiểm tra, nghiệm thu trong thi công nền đường.
  • Giới thiệu các loại mặt đường mềm, mặt đường cứng hiện đang được sử dụng trong nước & trên thế giới; công nghệ thi công & nghiệm thu các loại mặt đường này.
  • Cung cấp kiến thức về các phương pháp khai thác và gia công vật liệu đá, nhựa, nhũ tương, bê tông nhựa, bê tông ximăng