Các danh mục con
Lê Thị Kim Tuyết
Nguyễn Thị Tố Châu
Đặng Thị Kim Thoa
Nguyễn Thị Thu Phương
Từ Thị Hải Yến
Phạm Thị Thu Ba
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Phan Trần Kiều Dung
Trần Thị Trang Châu
Ngô Thị Sa Ly
Trịnh Đình Hậu
Nguyễn Thị Hà
Bùi Văn Viễn
Phạm Thị Tâm
Đinh Thị Thi
Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thanh Linh
Nguyễn Khoa Tuấn
Lê Thị Huệ
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Lê Thị Thanh Lai