• Khóa học này cung cấp cho sinh viên những cách thức thực hành một phần mềm bán hàng tại siêu thị. Khóa học cho phép sinh viên thực hành các thao tác về cách quản lý các mặt hàng tại siêu thị, cách in mã vạch, cách thức thiết kế chương trình khuyến mãi, quản lý nhân viên, quản lý chứng từ… thông qua hệ thống máy tính.
  • Quản trị Marketing cung cấp cho sinh viên những kiến thức về xây dựng và triển khai các kế hoạch Marketing, xây dựng các chiến lược marketing, làm nền tảng xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp. Quản trị Marketing làm rõ các nội dung : Khái niệm , phạm vi đối tượng , phương pháp nghiên cứu Quản trị Marketing, cách thức , tiến trình xây dựng kế hoạch Marketing. Quản trị Marketing đặc biệt quan tâm tới lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nó giúp các doanh nghiệp xác định rõ vị thế cạnh tranh, từ đó đưa ra các chiến lược cạnh tranh phù hợp. Quản trị marketing còn cung cấp cho doanh nghiệp vũ khí sắc bén trong cạnh tranh, đó là sử dụng tốt chiến lược 4 P
  • Môn học cung cấp cho người học một số kiến thức căn bản và các khái niệm ban đầu về cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường, hành vi của các chủ thể trong nền kinh tế. Môn học còn giúp cho người học hiểu về các quy luật kinh tế, các quyết định của các chủ thể kinh tế khi môi trường kinh doanh có sự thay đổi.
  • Quản trị kênh phân phối giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế kênh phân phối. Bên cạnh thiết kế kênh, nhà quản trị kênh phải tổ chức, xây dựng các chính sách để hỗ trợ và duy trì các thành viên trong kênh, hạn chế tối đa những xung đột có thể xảy ra giữa các thành viên kênh.

  • Môn học cung cấp cho Sinh viên những kiến thức cơ bản về chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối và hoạt động tuyên truyền cổ động để thỏa mãn tốt nhu cầu người tiêu dùng.

  • Môn học giúp cho sinh viên hiểu về chức năng, nhiệm vụ của thương mại, của doanh nghiệp thương mại; Nắm bắt các công cụ quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực thương mại; Nắm bắt các kiến thức về thị trường, nhu cầu, hiệu quả kinh doanh thương mại.

  • Mục tiêu của học phần: Có hình dung chính xác về Teamwork là như thế nào? Tầm quan trọng của Teamwork?
    Sinh viên nắm được các bước cần có để thiết lập nhóm làm việc.
    Hiểu được các yếu tố thúc đẩy cho thành công của Teamwork cũng như cách loại bỏ các nguy cơ dẫn đến thất bại trong Teamwork.