• Học phần này hướng dẫn sinh viên cách thức sử dụng phần mềm được ứng dụng trong các nhà hàng khách sạn từ 3 sao trở lên bao gồm các mục về quản trị chung, lễ tân, nhà hàng, buồng phòng, bán hàng và quản lý.

  • Khi học môn lý thuyết thực hành nghiệp vụ buồng phòng, sinh viên đựơc trang bị phương pháp học tập kĩ năng nghề, được hướng dẫn và thực hành các đề tài liên quan đến công việc sau này như: cách làm phòng, cách trải ga giương theo mùa, cách bài trí giường sao cho đẹp, cách dust và mop sàn, tường...
  • Môn nghiệp vụ thực hành buồng là môn học mang tính chất thực tiễn và có tính ứng dụng cao trong thực tế. Trong môn học này sinh viên đựơc trang bị phương pháp thực hiện và được hướng dẫn thực hành các đề tài liên quan đến công việc sau này như: yêu cầu đối với nhân viên phục vụ buồng, cách set up giường ngủ theo ttheo kiểu ala carte, set menu, buffet, tiệc... , cách piêu chuẩn 3, 4, 5 sao, phục vụ khách trong thời gian lưu trú, hướng dẫn cho sinh viên hoàn thiện về các kỹ năng tiếng anh chuyên ngành, kỹ năng làm việc hiệu quả.

  • Nghiệp vụ bàn là môn học giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về phục vụ nhà hàng. Tạo tiền đề cho việc thực hành thành thạo những thao tác kỹ năng trong công việc cũng như trong cuộc sống sau này

  • Trên cơ sở hệ thống hoá kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bàn, sinh viên đựơc trang bị phương pháp và được hướng dẫn và thực hành các đề tài liên quan đến công việc sau này như: yêu cầu đối với nhân viên phục vụ bàn, cách set up bàn ăn theo kiểu ala carte, set menu, buffet, tiệc... , cách phục vụ nước, phục vụ ăn, cách bài nhà hàng sao cho đẹp, cách vệ sinh dụng cụ....

  • Môn học Quản trị Phòng là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo Nghiệp vụ quản trị khách sạn. Đây là môn học thuộc lĩnh vực Xã hội, môn học này có liên quan về mặt kiến thức đến các môn khác như: Lý thuyết +thực hành buồng, Quản trị học, Kỹ năng giao tiếp, Tâm lý khách du lịch, Tổng quan du lịch ...

  • Trang bị cho sinh viên hệ thống cơ sở lý thuyết và phương pháp luận về nghiên cứu địa lý Việt Nam, xử lý và phân tích các nguồn thông tin làm cơ sở cho để xây dựng và làm phong phú kiến thức về địa lý du lịch. Có được kiến thức cơ bản về tài nguyên du lịch của từng vùng miền.

  • Môn học nhằm cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản, phổ biến về tâm lý con người trong cuộc sống nói chung và tâm lý khách du lịch trong hoạt động giao tiếp du lịch nói riêng. Giúp cho người học bổ sung và hoàn thiện thêm kiến thức trong quan hệ xã hội và trong quan hệ giao tiếp với khách du lịch. Để từ đó có những hành vi ứng xử hợp lý trong quan hệ trong doanh nghiệp với cấp trên, cấp dưới; trong quan hệ phục vụ khách du lịch.
  • Môn học hướng cho sinh viên ngành Lễ tân (Du lịch) biết cách thiết kế một đề án kinh doanh buồng phòng tại khách sạn, hoặc kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhà hàng. Qua đó nắm bắt được phần cốt lõi và cái giá trị của quá trình kinh doanh, từ đó có khả năng phân tích được giá thành của buồng hoặc giá thành của một bữa ăn.