• Hồ sơ hướng dẫn thực tập gồm có danh mục đề tài tham khảo, đề cương tham khảo bậc TCCN và CĐ ngành nhà hàng và khách sạn.
    Mục đích giúp sinh viên định hướng và lựa chọn đề tài thực tập phù hợp
    Đề cương mẫu giúp các em làm đúng các bước của khóa luận tốt nghiệp

  • Môn văn hóa Chămpa là môn tự chọn, dành cho các SV ngành Lữ hành. Môn học này sẽ cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản nhất về địa lý, lịch sử và văn hóa của vương quốc Chămpa. Qua đó giúp các em hiểu được nền văn hóa Chămpa.
  • Môn Di tích lịch sử - Bảo tàng sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về khái niệm, vai trò, ý nghĩa, đặc điểm của các di tích lịch và bảo tàng tại Việt Nam; Giới thiệu cho các em biết một số điểm di tích lịch sử và bảo tàng nổi bật nhất ở Việt Nam. Đồng thời môn học còn giúp sinh viên tìm hiểu thực trạng của các di tích lịch sử và bảo tàng Việt Nam trong hoạt động du lịch, từ đó hướng sinh viên đi tìm giải pháp cho thực trạng nêu trên.

  • Môn học này giúp SV nắm được các khái niệm cơ bản về văn hóa, những đặc trưng và quy luậy hình thành của các nền văn hóa Việt Nam. Sau khi học môn học này SV phải phân biệt được Lớp văn hóa bản địa với lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa, Ấn Độ và Phương Tây. Qua đó đánh giá được giá trị của văn hóa đối với sự phát triển du lịch; sự cần thiết phải bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cuối cùng SV phải áp dụng được môn học này vào ngành nghề tương lai.